واكنش مناسب به هنگام خطاي حرفه‌اي در فعاليت باليني

همه ما در طول دوران فعاليت باليني ممكن است دچار خطاي حرفه‌اي شويم. در چنين شرايطي ممكن است گرچه از كارمان بسيار پشيمان و ناخرسنديم، ولي ممكن است به احساس گناه و تصميم به دقت بيشتر در آينده بسنده كنيم. اين واكنش به رغم ظاهر اجتماعي‌پسندي كه دارد به لحاظ حرفه‌اي واكنشي ناكارامد و غيرقابل قبول ارزيابي مي‌شود و مي‌توان آن را با پشيماني از خطاي يك راننده كه منجر به آسيب به راننده يا پياده‌اي شده و حالا به خود قول مي‌دهد كه از اين پس در رانندگي بيشتر دقت كند، مقايسه كرد.

در فعاليت باليني بايد به هنگام خطاي حرفه‌اي بر پاية راهنماهاي از پيش پذيرفته شده عمل كرد. به اين ترتيب كه:

  • به خطاي خود اعتراف كنيد.
  • روند روي‌دادهايي كه نهايتاً به اين خطا منجر شد را تحليل كنيد تا ببينيد از كدام نقطه از مسير حرفه‌اي منحرف شده ايد و نقطه ضعف كار حرفه‌اي شما در كدام قلمروها است؟ اين روند را براي همه كساني كه با شما كار مي‌كنند و در روند فعاليت باليني منجر به خطاي حرفه‌اي مداخله داشته‌اند (مانند منشي، روان‌سنج، مددكار) توضيح دهيد تا در آينده اين گونه خطاها تكرار نشوند.
  • براي پيشگيري از تكرار اين خطا راه حلهايي را پيش‌بيني كنيد كه از اين پس آنها را به كار بگيريد.
  • تا جايي كه ممكن است خودتان و اگر احتمالا نتايج خوشايندي ندارد به كمك يك فرد ديگر با فرد آسيب‌ديده از خطاي شما تماس بگيريد.
  • سپس بلافاصله با فرد آسيب ديده از خطاي شما تماس بگيريد و ضمن مرور روند كار حرفه‌اي و نقاطي كه انحراف از مسير درست منجر به خطاي حرفه‌اي شما شده، از فرد آسيب‌ديده با احترام و هم‌حسي و به طور كامل بابت خطايي كه مرتكب شده‌ايد، پوزش بخواهيد.
  • هم (توصيه مي‌شود كتباً و مستنداً) رضايت او را دريافت كنيد و هم خودتان را براي اين خطا از اين لحظه ببخشيد.
  • به نحو مقتضي بكوشيد آسيب وارد شده به مراجع را جبران كنيد. اين جبران ممكن است از راه پرداخت نقدي و به صورت مادي باشد يا صحبت شما با كساني كه به واسط خطاي شما روابط ناخوشايندي با مراجع پيدا كرده‌اند.
  • اگر لازم شد در اين ميان از خدمات افراد حرفه‌اي اعم از پزشك، روان‌شناس يا وكيل مجرب نيز كمك بگيريد. به جاي افسوس، اندوه، پايين كشيدن حرمت خود يا كوچك انگاشتن خطا، بكوشيد كه با واكنش مناسب و متناسب به #خطاي_حرفه‌اي خود، «از آب كره بگيريد» و از شكستهاي زندگيتان پلي به موفقيت و تحول و شكوفايي خودتان بزنيد. براي يافتن راههاي منطقي حل مسأله از مشورت گرفتن از يك همكار قديمي و واجد شخصيتي تحول‌يافته پرهيز نكنيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *